ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರವೆ ? ಹೌದು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆ …?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವೈಭವೋಪೇತ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅತಿಯಾದ ಶಿಸ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಅನುಕರಣೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅತಿಯಾದ ಶುಲ್ಕ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರವಾದಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸ ಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲವೆ….

ಇವರು ಕಂಡಂತೆ…

BSNL MOBILE

ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, …… ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜಿನಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ BSNL ಮತ್ತು MTNL ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್‍, ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಇಲಕಾಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು BSNL ಅಥವಾ MTNLನಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿದೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನೆರವು ದೊರೆತಂತಾಗುತ್ತದೆ.